VODIS Olomouc s. r. o.

Profil firmy

budova s kancelářemi firmy vnitřní prostory firmy

Firma VODIS Olomouc s. r. o. zahájila činnost 1. 6. 1999. Hlavní činností firmy je projekce a dodávky menších vodohospodářských staveb, včetně všech souvisejících inženýrských služeb. Těmito aktivitami firma navazuje na dosavadní tuzemské i zahraniční zkušenosti svých pracovníků v oboru vodního hospodářství.

V současné době společnost trvale zaměstnává 10 pracovníků. Kromě toho má firma pro plnění rozsáhlejších zakázek uzavřeny dohody s osvědčenými projektanty a konstruktéry odborných profesí.

Osvědčení o autorizaci a živnostenské listy si můžete prohlédnout v dokumentech.

Identifikační údaje

Název firmy: VODIS Olomouc s. r. o.
Adresa sídla firmy: Tovární 1059/41
772 11 Olomouc
Společníci: Ing. Antonín Bouchal
Ing. Hana Galušková (jednatelka)
Ing. Josef Vychodil
Ing. Milan Vyskočil (jednatel)
Registrace firmy: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20568, spis. zn. F 12442/99/1
IČ: 25835815
DIČ: CZ25835815
Ochranná známka: Název a logo firmy VODIS jsou součástí ochranné známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. známky 231209, spis. zn. 150020
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č. ú. : 155521257/0300
Pojišťovací ústav: Česká pojišťovna, a. s., Olomouc