VODIS Olomouc s. r. o.

Profil firmy

budova s kancelářemi firmy vnitřní prostory firmy

Firma VODIS Olomouc s. r. o. zahájila činnost 1. 6. 1999. Hlavní činností firmy je projekce a dodávky menších vodohospodářských staveb, včetně všech souvisejících inženýrských služeb. Těmito aktivitami firma navazuje na dosavadní tuzemské i zahraniční zkušenosti svých pracovníků v oboru vodního hospodářství.

Identifikační údaje

Název firmy: VODIS Olomouc s. r. o.
Adresa sídla firmy: Tovární 1059/41
772 11 Olomouc
Společníci: Ing. Hana Galušková (jednatelka)
Ing. Josef Vychodil (jednatel)
Registrace firmy: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20568
Živnostenský rejstřík
IČ: 25835815
DIČ: CZ25835815
Ochranná známka: Název a logo firmy VODIS jsou součástí ochranné známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. známky 231209, spis. zn. 150020
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č. ú. : 155521257/0300
Pojišťovací ústav: Česká pojišťovna, a. s., Olomouc