Projekce vodohospodářských staveb
Inženýrská činnost

Naše firma pro vás zpracuje kompletní projektovou dokumentaci pro oblast vodárenství, odvádění odpadních a dešťových vod a hospodaření s dešťovými vodami. Pro tyto projekty zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost.

Projekce vodohospodářských staveb
Inženýrská činnost

Naše firma pro vás zpracuje kompletní projektovou dokumentaci pro oblast vodárenství, odvádění odpadních a dešťových vod a hospodaření s dešťovými vodami. Pro tyto projekty zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost.

Projekce vodohospodářských staveb
Inženýrská činnost

Naše firma pro vás zpracuje kompletní projektovou dokumentaci pro oblast vodárenství, odvádění odpadních a dešťových vod a hospodaření s dešťovými vodami. Pro tyto projekty zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost.

společnost & SLUŽBY

Firma VODIS Olomouc s.r.o. zahájila činnost 1.6.1999. Po celou dobu existence firmy je její hlavní činností zpracování projektové dokumentace pro výstavbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských staveb, především vodovodů, kanalizací a zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou, včetně všech souvisejících objektů. Samozřejmostí je zajištění inženýrské činnosti pro všechny stupně povolovacího řízení.

Ing. Josef Vychodil
jednatel

 • Jsme na trhu od roku 1999
 • Máme dlouhodobé zkušenosti v oboru
 • Nabízíme komplexní přístup k řešení

Projekce

V rámci projektové přípravy staveb zpracujeme:

 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajistíme vyjádření a dokumenty potřebné k územnímu a stavebnímu řízení.

Další služby a činnosti

V rámci dalších služeb provádíme:

 • Konzultační a poradenskou činnost
 • Zpracování technicko-ekonomických studií a investičních záměrů
 • Hydrotechnické výpočty
 • Dimenzování vodovodních a kanalizačních sítí a objektů
 • Matematické modelování vodovodních a kanalizačních sítí
 • Návrh systémů pro hospodaření s dešťovou vodou
 • Zpracování plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • Zpracování provozních řádů
 • Zpracování pasportů vodohospodářských staveb a objektů

Kontakty

Vodis Olomouc s.r.o.
Tovární 1059/41, 779 00, Olomouc

 • ičo: 25835815
 • dič: cz25835815
 • Datová schránka: uvva487
 • Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č. ú.: 155521257/0300

Ing. Markéta Málková

Projektantka

Ing. Jan Gažar

Projektant

Dana Vysloužilová

Projektantka

Ing. Tereza Šlechtová

Projektantka

Ing. Adam Smolík

Projektant strojních zařízení